Mindfulness

Mindfulness är en 2500 år gammal buddhistisk term som betyder medveten närvaro och som de senaste åren har rönt stor uppmärksamhet som huvudinslag i behandlingsprogram och terapier inom västerländsk sjuk- och friskvård. Mindfulness tränas vanligtvis i olika meditationsövningar avsedda att utveckla medvetenhet, uppmärksamhet, närvaro och koncentration. 


Det finns ännu ingen enhetlig definition av mindfulness men flertalet definitioner, buddhistiska såväl som västerländska, framhåller en vaken och aktiv form av medvetenhet och uppmärksamhet på allt som sker i nuet som karaktäristiskt för mindfulness. Medvetenhet och uppmärksamhet som innefattar både den inre världen (tankar, känslor och kroppssensationer) liksom den yttre världen (olika sinnesintryck).

Aktuell mindfulness forskning indikerar att träning i mindfulness leder till förbättrad självreglerad uppmärksamhetsförmåga. Kort sagt innebär detta en förmåga att kunna styra sin egen uppmärksamhet i den riktning man själv vill trots all den mängd information vi ständigt möter, både från den inre miljön (t.ex. tankar och känslor) såväl som från den yttre miljön (t.ex. ljud, perceptioner, lukt). 

 
Mindfulness har integrerats framgånsrikt i ett flertal västerländska terapeutiska metoder, t.ex. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt Dialektisk Beteende Terapi (DBT).


Vad kan mindfulness ge mig?

Genom daglig träning i mindfulness och genom att integrera mindfulness i din vardag kan du


• lättare hantera stress

• få en djupare självinsikt

• ladda batterierna och återfå kraften

• lära känna dina egna gränser

• sätta upp mer realistiska mål

• lättare acceptera fysisk smärta

• öka din förmåga till empati för dig själv och andra

• vara mer närvarande i ditt eget liv

• öka ditt eget välbefinnande

* göra mer medvetna val