MBSR

Mindfulness Baserad Stress Reduktion är ett 8-veckors evidensbaserat gruppträningsprogram. Jon Kabat-Zinn heter en forskare som 1979 startade ett center i Massachusetts Medical Center där han lärde ut mindfulness till patienter. Hans önskan var att sprida det Buddhistiska budskapet om att människans lidande kan hanteras och lindras. Mindfulness har sedan dess integrerats framgånsrikt i ett flertal västerländska terapeutiska metoder, t.ex. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt Dialektisk Beteende Terapi (DBT).


MBSR Kurs

Är det här en kurs för dig?

Kursen vänder sig till dig som vill, öka din förmåga att hantera stress, konflikter och sociala relationer på jobbet såväl som privat. Kursen ger också bättre förmåga till koncentration och uppmärksamhet samt ökad närvaro. Kursen ger goda förutsättningar för personlig och andlig utveckling. 

Syftet med kursen

Kursen ger dig redskap för att kunna hantera de utmaningar och svårigheter som du möter i livet, såsom stress, förändringar, krav både ifrån dig själv och andra, smärta, sjukdom, svårigheter och sorg. Kursen ger dig möjligheter att få bättre insikt om dig själv, dina inneboende resurser, vem du är och vad som är rätt väg för dig i livet. Kursen stärker din förmåga att aktivt ta kontroll och ansvar för ditt liv. På så vis kan du få bättre balans, ökad inre frid och harmoni. Mindfulnessträning handlar helt enkelt om att du lär känna dig själv på ett djupare plan och att du är sann och lojal mot dig själv och tar en aktiv del i att förbättra din hälsa och ditt liv på alla plan.

Innehåll

I kursen tränas uppmärksamhetsförmåga, koncentration, medvetenhet och närvaro. Kursen innehåller flera olika typer av övningar: sittande meditation (insiktsmeditation), liggande meditation (kroppsscanning), gående meditation, yoga, kommunikationsövningar, samt övningar som görs två och två. Kursen innehåller också hemuppgifter där du kommer att få göra övningar som tar ca 45 min/dag av din tid, 6 dagar i veckan.

Omfattning

MBSR som rehab och friskvård är ett 6-veckors program där en träff i veckan ingår, 2½ timma/tillfälle. Dessutom ingår också en heldag som förläggs på en lör eller sön. 


mobil: 0705130015

mail:lyckow.mindfulness@gmail.com