Mindful Eating

images

Mindful eating handlar om att medvetandegöra när vi äter, vad det är vi äter, varför vi äter och på vilket sätt vi äter.

Mycket av våra vanor sitter i från barndomen och det är inte alltid det är hjälpsamt när vi vill förändra vårt beteende.

Mindful eating handlar inte om bantning och det finns inga regler för vad du får och inte får äta. Du uppmuntras till att medvetandegöra och uppmärksamma ditt förhållande till mat och matvanor. 

Tanken är att vi ska ta hand om oss med värme och omtanke och bättre förstå våra behov.

Mindful eating är ett sätt att utforska hunger, mättnad, sug och lära dig känna igen din kropps olika signaler utan att döma. Det är också att med alla våra sinnen uppleva maten vi äter och registrera våra reaktioner ( tycker om, tycker inte om, neutralt ) även det utan att döma. 

Genom att bli medvetna om kroppen och kroppsförnimmelserna kan vi lära oss uppmärksamma hur mättnad, hunger, sug och stress känns i kroppen. 


Kursen innehåller

Hur känner vi hunger? Hur känner vi mättnad?

Finns det någon koppling mellan stress och mat? 

Vi lär oss det man kallar ”Sju sorters hunger”. Vilket innebär att alla våra sinnen medverkar för att skapa det vi kallar hunger. Lär dig känna igen vilka signaler som är vilka.

Hur hanterar vi det vi kallar för ”sug” och vad är det egentligen? 

Hur kan vi hantera känslor som finns i kroppen istället för att använda oss av mat?

Vi lär oss enkla övningar för självmedkänsla för att bli vän med oss själva och våra beteenden.

Vi lär oss även mindfulnessövningar som vi kan använda i vårt dagliga liv för att skapa en bättre kontakt med vår kropp och våra känslor och förstå våra verkliga behov.